Bestuur van de KOV

1960, Sinds de oprichting van de Kwakelse Handels Vereniging in de jaren ’60 door de heer P. van het Hart zet het bestuur zich in voor het vertegenwoordigen van de 30 aangesloten leden. Deze vertegenwoordiging vindt plaats bij de gemeentelijke instanties, Kamer van Koophandel en winkeliersverenigingen in Uithoorn. Op deze manier probeert de Kwakelse Handels Vereniging, inspraak te krijgen bij besluitvormingen.

2011, Het bestuur is bezig om de Kwakelse Handels Vereniging te moderniseren door middel van deze website, het nieuwe logo en een nieuwe bijpassende naam. In plaats van Kwakelse Handels Vereniging is de naam Kwakelse Ondernemers Vereniging geworden. De gedachte hierbij was, meer toegankelijkheid voor andere ondernemers dan alleen winkeliers.

2017, Tijdens de nieuw-jaars borrel in de huis kamer van het dorpshuis, is het idee gekomen om de mannen en dame van het bestuur van de K.O.V. te ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in een overname van het oude bestuur, dat jaren lang de kar heeft getrokken. 20 April 2017 heeft Wim v Scheppingen symbolisch de hamer overgedragen aan Klaas Kleijn (de huidige voorzitter). Via deze weg willen de vorige bestuursleden tot 2018, “Wim v Scheppingen en Huub & Ada v Vliet” bedanken voor hun jaren lange inzet voor de K.H.V. / K.O.V.

Leden van het bestuur

Voorzitter
Klaas Kleijn

Penningmeester
Patrick in’t Veld

Secretariaat
Dave v Eijk

Bestuursleden
Guus Kooyman

Fred Smits

Marco Smit

Martien Lek